Elektroinstalacija / Digitalni modul

Ovisno o propisima proizvođača, automobili zahtjevaju posebnu elektroinstalaciju.