Homologacija auto kuka

Sve kuke i prikolice u ponudi posjeduju homologaciju i atest u skladu s pravilima CVH – Centra za vozila Hrvatske.

Kontrola ugradnje kuke, tehnički pregled, atest i homologacija

Homologacija 2

 

1. Kupnjom i ugradnjom vučne kuke dobivate dokumentaciju koja uključuje:

  • Upute za montažu- homologaciju,
  • Atest – pločicu,
  • Potvrdu o montaži i jamstvo – ukoliko kuku ugrađujete u ovlaštenoj radioni.

2. U roku 15 dana s navedenim dokumentima, potrebno je otići u stanicu za tehnički pregled na kontrolu ugradnje kuke, koja se još naziva “mali atest”.

3. Nakon obavljene kontrole ugradnje kuke, na kućnu adresu dobivate službenu potvrdu o ispitivanju od Centra za vozila Hrvatske (CVH), koja se se upisuje u prometnu dozvolu.

Homologacija

II/4, broj: 2062-01/2013

1. Postupak ispitivanja vozila na kojima se ugrađuje pojedini dio, sklop ili uređaj za koje se izdaje potvrda o ispitivanju.

a) Nakon što vozilo pristupi ispitnom mjestu utvrđuje se kojoj vrsti ispitivanja vozilo podliježe uvidom u dokumentaciju vozila (prometna dozvola ili homologacijski dokumenti ako vozilo nije još registrirano) te identifikacijom i predpregledom vozila. Prijava ispitivanja ne razlikuje se od ostalih prijava ispitivanja te se odabire vrsta ispitivanja zbog kojeg je vozilo pristupilo ispitivanju.

Ukoliko se npr. radi samo o ugradnji uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (vučna kuka), u daljnjem tekstu kuka, na vozilu M1 kategorije, odabire se sljedeća vrsta ispitivanja: Ispitivanje vozila – Ugradnja kuke M1, N1.

Ovisno o vrsti ispitivanja automatski se generira i cijena ispitivanja prema važećem cjeniku za ispitivanje vozila.

b) Nakon prijave vozilo se pregledava, pri pregledu vozila potrebno je ispuniti odgovarajući kontrolni list, koji će se ponuditi za ispis u proceduri prijave ispitivanja, a vozilo i karakteristični dijelovi ugradnje pojedinih dijelova, sklopova ili uređaja na vozilo se fotografiraju za potrebe ispitivanja. Za ovu vrstu ispitivanja potrebne su 3 fotografije cijelog vozila, fotografija pločice vozila, ukoliko postoji, fotografija VIN oznake (broja šasije), karakteristične fotografije za pojedino ispitivanje dijelova, sklopova ili uređaja na vozilo. Nije potrebno vaganje vozila niti je potrebno ispunjavati dodatne obrasce.

c) Nakon pregleda vozila, priložena, prije navedena dokumentacija skenira se u predmet putem postojećeg informatičkog sustava, zajedno sa snimljenim fotografijama.

Ukoliko je pregled vozila u potpunosti završen, vozilo fotografirano, dokumentacija i fotografije ubačene u predmet, te ukoliko su uplaćene odgovarajuće naknade predmet se šalje u Odjel za ispitivanje.

d) Nakon zaprimanja u Odjelu za ispitivanje, predmet se obrađuje, te ukoliko ugradnja zadovoljava svim zahtjevima koji se primjenjuju prilikom ugradnje pojedinog dijela, sklopa ili uređaja izdaje se pozitivna Potvrda o ispitivanju vozila, a ukoliko nisu zadovoljeni svi zahtjevi za ugradnju na vozilo izdaje se negativna Potvrda.

U slučaju pozitivnog rješenja ispitivanja, isključivo u napomenu prometne dozvole dodaje se broj Potvrde o ispitivanju ugradnje pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, a u produžetku naziv pojedinog dijela, sklopa ili uređaja prema uputama iz Potvrde o ispitivanju (slika 2.).

2_493x150

Slika 2. Primjer napomene u Potvrdi o ispitivanju koja se upisuje u prometnu dozvolu

e) Nakon izdavanja Potvrde o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, nije potrebna promjena prometne dozvole. Na vozilu je moguće napraviti više pojedinih ispitivanja dijelova, sklopova ili uređaja i u tom slučaju svi se upisuju u napomenu prometne dozvole.

Promjena prometne dozvole potrebna je u slučajevima kada se za vozilo izdaje Potvrda o ispitivanju za cjelovito vozilo, a u tim slučajevima broj Potvrde o ispitivanju upisuje se u tip vozila.

Bitno je naglasiti da su predmet ovakvih, novih vrsta ispitivanja samo odobreni dijelovi, uređaji ili oprema, svi ostali nisu predmet ove upute, odnosno neodobreni dijelovi, uređaji ili oprema se prije same ugradnje moraju prvo ispitati ili homologirati da bi se dopustila njihova ugradnja na vozilo. Odobreni dijelovi, uređaji ili oprema mogu se najčešće prepoznati prema identifikacijskim pločicama, trajnim naljepnicama ili utisnutim oznakama koje postoje na njima.

Npr. Sva odobrena svjetla imaju na sebi odgovarajuće homologacijske oznake, kuke imaju identifikacijske pločice ili naljepnice (slika 3.), ispušni lonci imaju utisnute, ugravirane ili na neki drugi način utisnute oznake kod branika ili spojlera najčešće se prema tehničkoj dokumentaciji može utvrditi da li su odobreni, gume na sebi imaju homologacijske oznake, a naplatci oznake prema kojima se u usporedbi s tehničkom dokumentacijom može provjeriti da li su odobreni.

Slika 3.

 

Izvori:

Pejić, G., II/4, broj: 2062-01/2013, CVH – Centar za vozila Hrvatske, http://www.cvh.hr/cvh/sluzbene-obavijesti/2013/ii4,-broj-2062-012013.aspx

http://www.autohak.com.pl/

http://taznezariadenia.sk/

 

 

III/9, BROJ: 3651-01/2013

Kako postupiti kada se u STP pojavi osobni automobil koji ima ugrađenu kuku koja nije rastavljiva (nije “EURO” kuka), a ista je upisana u strane prometne dokumente?

Stavkom 5 i 6, članka 53. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10, 84/10 i 145/11) propisano je:
(5) Kuka na osobnom automobilu, kada ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije prelaziti duljinu gabarita vozila.
(6) Odredba stavka 5. ovoga članka primjenjuje se na osobne automobile koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj i na osobne automobile kod kojih se uređaj (kuka) naknadno ugrađuje, od 1. siječnja 1999. godine.

Ako osobni automobil pristupi prvom tehničkom pregledu u RH, a ima kuku koja nije rastavljiva (nije “EURO” kuka), vlasnik vozila je dužan izgraditi istu. Kuka koja nije rastavljiva ne može se evidentirati u prometni dokument, bez obzira na to da li je podatak o ugradnji kuke upisan u stranim prometnim dokumentima.

Samo u slučaju kada vlasnik vozila predoči Odobrenje o izuzeću od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, može se kuka koja nije rastavljiva evidentirati u prometni dokument.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Izvor: http://www.cvh.hr/sluzbene-obavijesti/2013/iii9,-broj-3651-012013/